Μεγάλη άνοδος του PMI στην Ευρωζώνη

Μεγάλη άνοδος του PMI στην Ευρωζώνη

Υπερέβη τις προσδοκίες της αγοράς ο δείκτης PMI της Markit τον Σεπτέβριο, ιδιαίτερα θετική ένδειξη για την οικονομία της Ευρωζώνης, παρά τα μεικτά σήματα από τις μεγάλες οικονομίες.

Διαφήμιση

Ο δείκτης IMS Markit της Ευρωζώνης διαμορφώθηκε στις 56,7 μμονάδες τον Σεπτέμβριο του 2017 από 55,7 τον Αύγουστο, πολύ υψηλότερα από τις προσδοκίες της αγοράς για 55,5 μονάδες. Τα στοιχεία ανέδειξαν τη μεγαλύτερη επέκταση της δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα το τελευταίο τετράμηνο , καθώς τόσο η μεταποιητική βιομηχανία (58,2 από 57,4) όσο και οι υπηρεσίες (55,6 από 54,7) αυξήθηκαν ταχύτερα, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις.

Οι εισροές νέων παραγγελιών ήταν οι υψηλότερες από τον Απρίλιο του 2011, γεγονός που οδήγησε σε αύξηση των εκκρεμών παραγγελιών και σχεδόν σε ρεκόρ δημιουργίας θέσεων εργασίας. Παράλληλα, οι τιμές εισροών και εξαγωγών αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Απρίλιο.

Επιπλέον, η εμπιστοσύνη βελτιώθηκε σε υψηλά 3μήμνου επίπεδα τόσο στον τομέα της μεταποίησης όσο και στις υπηρεσίες.

Στη ζώνη του ευρώ, ο Δείκτης σύνθετων αποτελεσμάτων της PMI της Markit στην Ευρωζώνη παρακολουθεί τις επιχειρηματικές τάσεις τόσο στον κατασκευαστικό τομέα όσο και στον τομέα των υπηρεσιών, βάσει δεδομένων που συλλέχθηκαν από αντιπροσωπευτική ομάδα άνω των 5.000 επιχειρήσεων (60% από τον μεταποιητικό τομέα και 40% από τον τομέα των υπηρεσιών).

Ο δείκτης παρακολουθεί μεταβλητές όπως πωλήσεις, νέες παραγγελίες, απασχόληση, αποθέματα και τιμές. Τα εθνικά δεδομένα περιλαμβάνονται για τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Αυστρία, τις Κάτω Χώρες, την Ελλάδα και τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Μια ανάγνωση πάνω από 50 δείχνει επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και κάτω από 50 υποδηλώνει ότι η πτώση είναι γενικά. Αυτή η σελίδα παρέχει την πιο πρόσφατη αναφερθείσα τιμή για το PMI Σύνθετου PMI – συν προηγούμενες εκδόσεις, ιστορικές υψηλές και χαμηλές, βραχυπρόθεσμες προβλέψεις και μακροπρόθεσμες προβλέψεις, οικονομικό ημερολόγιο, συναινετική έρευνα και ειδήσεις. Σύνθετο PMI της ζώνης του ευρώ – πραγματικά δεδομένα, ιστορικό διάγραμμα και ημερολόγιο εκδόσεων – ενημερώθηκε τελευταία φορά τον Σεπτέμβριο του 2017.