Η έκθεση της Εθνικής Τράπεζας για ανεργία κερδίζει… εκλογές