Δανεισμός: με υψηλούς ρυθμούς αλλά με απώλεια δυναμικής στην Ευρωζώνη