Φορτώνει κρατικά ομόλογα η ΕΚΤ, στα 1,7 τρισ. ο ισολογισμός