Η Protergia χρηματοδοτεί τα 10,000 πρώτα χιλιόμετρα σε κάθε e-up της Volkswagen