Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανοίγει τις παράλληλες εισαγωγές, τιμωρεί Colgate και Supermarkets για αλλοίωση ανταγωνισμού