Μειώνεται η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών στον ELA

Μειώνεται η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών στον ELA

ΜΕ ταχείς ρυθμούς εξελίσσεται η προσπάθεια απεξάρτησης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος από τον μηχανισμό Έκτακτης Ενίσχυσης σε Ρευστότητα (ELA) με αποτέλεσμα η Τράπεζα της Ελλάδας να εισηγηθεί νέα μείωση του.

Διαφήμιση

Κατόπιν αιτήματος της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), η ΕΚΤ περιόρισε το ανώτατο όριο του ELA κατά 2 δισ. ευρώ στα 41,6 δισ. ευρώ. Η μείωση, σύμφωνα με την ΤτΕ, αντανακλά τις εξελίξεις στη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών, λαμβάνοντας υπόψη τις ροές καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.

Διαβάστε  Οι τράπεζες επιστρέφουν πακτωλό χρημάτων στον ELA

Σημειώνεται ότι τον Μάιο, η συνολική εξάρτηση των εγχώριων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από τον ELA υποχώρησε κατά 1,4 δισ. ευρώ ή 3,3%.
Οι ελληνικές τράπεζες εξαρτώνται από τον έκτακτο μηχανισμό της ΕΚΤ από τον Φεβρουάριο του 2015, όταν και η κεντρική τράπεζα διέκοψε την απευθείας πρόσβαση στη «φθηνή» χρηματοδότηση.
Τον Ιούνιο του 2016, ωστόσο, η πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών αποκαταστάθηκε, με αποτέλεσμα τη σημαντική συρρίκνωση του κόστους δανεισμού των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Διαβάστε  Ταχεία η απεξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από τον ELA, μειώθηκε στα 28,6 δισ,

Διαφήμιση