Το ράλι του πετρελαίου έδωσε κέρδη, η εικόνα παραμένει αρνητική