Ψήφο εμπιστοσύνης με προοίμιο λιτότητας πήρε η γαλλική κυβέρνηση