Μειώνονται οι αιτήσεις ασύλου σε ΕΕ, Ελλάδα και Ιταλία