Κυπριακό: Διαπραγματεύσεις χωρίς οδικό χάρτη αλλά με… σχέδιο