Παγκρήτια: Διπλό ομολογιακό και ΑΜΚ, συσσωρεύει κεφάλαια