Αλβανία: Η πόλωση και οι κορώνες έφεραν… αποχή 65%, επανεκλέγεται ο Ράμα

Albanian Socialist Party leader Edi Rama casts his vote during the parliamentary elections in Surel near Tirana, Albania June 25, 2017. REUTERS/Florion Goga