Η ΕΕ παρατείνει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για ένα χρόνο