Μειώνονται… με διαγραφές τα κόκκινα δάνεια

Μειώνονται… με διαγραφές τα κόκκινα δάνεια

Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα συρρίκνωσης των τραπεζικών ισολογισμών μέσω της ενεργητικής διαχείρισης των NPE-NPL με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες να επιτυγχάνουν τους στόχους που έχει θέσει η Τράπεζα της Ελλάδος και η SSM.

Διαφήμιση

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδας τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (ΜΕΑ) συρρικνώθηκαν κατά 1,1% σε τριμηνιαία βάση και κατά 3,3% σε ετήσια βάση, καθώς διαμορφώθηκαν στα 105,1 δισ. ευρώ ή στο 45,2% των συνολικών ανοιγμάτων.
Η πτώση, σύμφωνα με τη σχετική έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας), συνιστά αποτέλεσμα των διαγραφών δανείων, ύψους 1,3 δισ. ευρώ, οι οποίες αντιστάθμισαν την ισχυρή ροή νέων ΜΕΑ.

Ο τριμηνιαίος δείκτης αθέτησης (default rate) παρουσίασε περαιτέρω επιβράδυνση, παραμένοντας όμως σε επίπεδα άνω του 2% και υψηλότερος από τον ρυθμό αποκατάστασης της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων (cure rate).

Διαβάστε  Stress tests: Ρίσκο, LCR, cyber και NPL's τα προβλήματα των ελληνικών τραπεζών

Όσον αφορά το στεγαστικό χαρτοφυλάκιο, όπου παρατηρήθηκαν νέες ροές ανοιγμάτων (δείκτης ΜΕΑ 42,2%), το 1/3 των ανοιγμάτων αφορά σε πιστούχους που έχουν αιτηθεί υπαγωγής σε καθεστώς νομικής προστασίας.

Την ίδια ώρα, ο δείκτης ΜΕΑ διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα στο χαρτοφυλάκιο τόσο των καταναλωτικών όσο και των επιχειρηματικών δανείων, με 54,2% και 45% αντίστοιχα.

Η μείωση των ΜΕΑ κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2017, κινήθηκε εντός των προκαθορισμένων στόχων, καθώς παρουσιάστηκε θετική απόκλιση ύψους 1,4 δισ. ευρώ.
Ωστόσο, οι ελληνικές τράπεζες δεν κατόρθωσαν να επιτύχουν τον στόχο μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), τα οποία έφθασαν τα 75,2 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αρνητική απόκλιση κατά 0,5 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι απόδοση σε σχέση με τους στόχους διαφέρει ανά χαρτοφυλάκιο, καθώς μεγαλύτερες αποκλίσεις παρατηρήθηκαν στο στεγαστικό χαρτοφυλάκιο, ενώ σχετικά καλύτερη εικόνα εμφάνισε το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο.

Διαβάστε  Η Εθνική απεξαρτήθηκε από τον ELA, στόχος ισχυρό LCR για να μπει φρέσκο χρήμα

Το 2018 και το 2019 το μεγαλύτερο ποσοστό της μείωσης

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τραπεζών, το μεγαλύτερο ποσοστό της μείωσης των ΜΕΑ θα επιτευχθεί κατά τα δύο τελευταία έτη, το 2018 και το 2019. Η μείωση εκτιμάται ότι θα προέλθει κυρίως από τις επιτυχείς ρυθμίσεις δανείων -δηλαδή την αποκατάσταση της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων που βρίσκονται επί του παρόντος σε καθυστέρηση-, από διαγραφές δανείων, καθώς και, σε μικρότερο βαθμό, από ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων, εισπράξεις και μεταβιβάσεις δανείων.

Αντίθετα, αρνητική συμβολή στην περαιτέρω μείωση των υπολοίπων MEA εκτιμάται ότι θα έχει η συσσώρευση νέων MEA, η οποία αναμένεται τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2017. Με βάση τα παραπάνω, εκτιμάται ότι στο τέλος του 2019 ο δείκτης ΜΕΑ θα υποχωρήσει στο 33,9%.

Κατά την ίδια περίοδο, τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια – ΜΕΔ) αναμένεται να μειωθούν κατά 49%, από 78,3 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2016 σε 40,2 δισ. ευρώ το 2019. Ο σχετικός δείκτης ΜΕΔ αναμένεται να μειωθεί από 37% σε 20% την ίδια χρονική περίοδο.

Διαβάστε  Fitch: Προβληματική η ακτινογραφία των ελληνικών τραπεζών

Η μεγαλύτερη μείωση του υπολοίπου, καθώς και του δείκτη ΜΕΔ, συγκριτικά με τα αντίστοιχα μεγέθη των ΜΕΑ σχετίζεται κυρίως με την ελάχιστη περίοδο ενός έτους σε καθεστώς επιτήρησης, που απαιτείται από τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, ώστε να αναταξινομηθούν ρυθμισμένα δάνεια από τα ΜΕΑ προς τα εξυπηρετούμενα.

Διαφήμιση