Λίο Βαραντκάρ: Πρωθυπουργός-ζωντανό μήνυμα της Ιρλανδίας στην Ευρώπη