Εκκενώνεται το Ελληνικό από πρόσφυγες και μετανάστες