Ο Τράμπ θέλει να μειώσει 23% τη χρηματοδότηση του ΟΗΕ