Θετικές ενδείξεις από τη βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα