Μόνο με open source εργαλεία η άσκηση Cybersecurity «Πανόπτης 2017»