Ανεβαίνει το πετρέλαιο, παράταση της μείωσης προεξοφλούν οι αγορές