Θα αποκτήσουν κυβέρνηση τα Σκόπια, η σταθερότητα απέχει