Αλμα 3,5% στο πετρέλαιο μετά τη νέα συμφωνία Σ.Αραβίας-Ρωσίας