Τουρκία: Οι τράπεζες χρωστούν σε ξένο νόμισμα το 25% του ΑΕΠ