Ράλι προσδοκιών για QE και αναβαθμίσεις σε ομόλογα και μετοχές