Γερμανία: Κλυδωνισμοί στο AfD, παραιτείται η -συναρχηγός