Τζόγος: 48 sites στην ελληνική blacklist

Τζόγος: 48 sites στην ελληνική blacklist

Συνεχίζει επιθετικά την απαγόρευση στοιχηματικών sites η Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), φτάνοντας πλέον τα 992 στην Blacklist.

Διαφήμιση

Στόχος είναι η προστασία του κοινού από τη συμμετοχή σε παράνομα δίκτυα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων και η διασφάλιση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος.
Από την ΕΕΕΠ διαπιστώθηκε ότι 48 ιστότοποι/ονόματα χώρου, παρείχαν μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου στην ελληνική επικράτεια (πρόσβαση από ελληνική IP), κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων.
Σε όλους τους ιστοτόπους που είναι εγγεγραμμένοι στη Blacklist επιβάλλεται απαγόρευση πρόσβασης από ελληνική IP. . Οι δε πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs), διακόπτουν άμεσα, με τη γνωστοποίηση της Blacklist, την πρόσβαση σε όλους τους ιστοτόπους/ονόματα χώρου που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο.

Η blachlist της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων