Ολες οι προβλέψεις για την ελληνική οικονομία μέχρι το 2020 (πίνακας)

Ολες οι προβλέψεις για την ελληνική οικονομία μέχρι το 2020 (πίνακας)

Δείτε όλες τις προλέψεις από το 2017 μέχρι και το 2020 για την ελληνική οικονομία, τους δείκτες κλίματο, διαφθοράς, τα κρατικά έσοδα, έξοδα και την παραγωγή ΑΕΠ ανά κλάδο καθώς και την απασχόληση και την ανεργία.

Διαφήμιση

Greece | Economic Forecasts | 2016-2020 Outlook

Overview Actual Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
GDP Growth Rate 0.80 -0.4 0.1 0.3 0.4 0.6 percent [+]
Unemployment Rate 23.00 22.5 22.2 22 21.7 19.8 percent [+]
Inflation Rate 0.00 0.2 0.4 0.6 0.8 2 percent [+]
Interest Rate 0.00 0.5 percent [+]
Balance of Trade -1566.60 -1454 -1411 -1489 -1438 -1295 EUR Million [+]
Government Debt to GDP 176.90 174 173 172 172 164 percent [+]
MARKETS Actual Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
Currency 1.06 1.02 1.01 1 1.04 0.83 [+]
Stock Market 627.20 623 617 610 604 509 points [+]
Government Bond 10Y 7.53 7.25 7.32 7.39 7.87 8.53 percent [+]
GDP Actual Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
GDP Growth Rate 0.80 -0.4 0.1 0.3 0.4 0.6 percent [+]
GDP Annual Growth Rate 1.80 -0.2 0.5 0.9 1 2.1 percent [+]
GDP 194.85 197 198 185 199 212 USD Billion [+]
GDP Constant Prices 48910.00 42100 46800 49120 46100 48100 EUR Million [+]
Gross Fixed Capital Formation 5565.93 5680 5860 5580 5860 6430 EUR Million [+]
GDP per capita 22573.42 23100 23200 23104 23400 28500 USD [+]
GDP per capita PPP 24535.49 25100 25200 24877 25500 26600 USD [+]
GDP From Agriculture 1643.09 1460 1870 1880 1760 1890 EUR Million [+]
GDP From Construction 1331.66 640 910 960 1170 2230 EUR Million [+]
GDP From Mining 4922.93 4060 4550 4230 4250 4505 EUR Million [+]
GDP From Public Administration 9031.06 8950 9250 8990 9340 9410 EUR Million [+]
GDP From Services 11738.25 8350 10540 11280 9720 10500 EUR Million [+]
LABOUR Actual Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
Unemployment Rate 23.00 22.5 22.2 22 21.7 19.8 percent [+]
Employed Persons 3629.96 3600 3640 3670 3680 3790 Thousand [+]
Unemployed Persons 1131.15 1052 1046 1038 1025 976 Thousand [+]
Part Time Employment 361.90 352 362 339 347 354 Thousand [+]
Full Time Employment 3374.80 3220 3330 3360 3290 3450 Thousand [+]
Employment Rate 76.24 78.5 78.8 79 79.2 81.2 percent [+]
Long Term Unemployment Rate 16.70 16.8 16.5 15.16 16 12.9 percent [+]
Youth Unemployment Rate 45.70 46.3 45.8 46.74 44.8 38 percent [+]
Labour Costs 79.70 92.1 88.6 82.7 101 107 Index Points [+]
Job Vacancies 15689.00 15600 15400 12700 9500 16300 [+]
Minimum Wages 683.76 684 684 684 684 695 EUR/Month [+]
Population 10.86 10.67 10.62 10.58 10.54 10.34 Million [+]
Retirement Age Women 67.00 67 67 67 68 69 [+]
Retirement Age Men 67.00 67 67 67 68 69 [+]
Employment Change 0.20 0.2 0.3 0.16 0.5 1.5 percent [+]
Wages 1092.01 1156 1107 1110 1115 1145 EUR/Month [+]
Wages High Skilled 1370.00 1320 1320 1370 1370 1540 EUR/Month [+]
Wages Low Skilled 786.00 750 720 720 770 950 EUR/Month [+]
Productivity 99.50 89.2 94.6 102 92.6 98.6 Index Points [+]
Labor Force Participation Rate 52.40 51.9 51.8 52.26 51.5 53.4 percent [+]
Living Wage Family 1270.00 1240 1200 1200 1250 1450 EUR/Month [+]
Living Wage Individual 515.00 500 475 475 490 690 EUR/Month [+]
PRICES Actual Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
Inflation Rate 0.00 0.2 0.4 0.6 0.8 2 percent [+]
Harmonised Consumer Prices 100.27 104 106 100 110 124 Index Points [+]
Consumer Price Index CPI 105.64 108 110 105 114 127 Index Points [+]
Core Consumer Prices 98.60 103 105 99.22 109 123 Index Points [+]
Core Inflation Rate -0.10 0.6 0.7 0.06 0.9 2.4 percent [+]
GDP Deflator 95.11 93.5 93.5 93.5 93.5 101 Index Points [+]
Producer Prices 101.30 102 103 104 105 119 Index Points [+]
Producer Prices Change 5.10 4.7 3.4 2.5 2.2 2 percent [+]
Import Prices 94.06 93 95 96 98 111 Index Points [+]
Food Inflation -0.80 0.6 0.9 -1.26 1.6 2.4 percent [+]
Cpi Transportation 115.59 118 120 114 124 137 Index Points [+]
Inflation Rate Mom 1.00 0.3 0.2 0.28 0.4 1 percent [+]
MONEY Actual Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
Interest Rate 0.00 0.5 percent [+]
Interbank Rate -0.33 -0.3 -0.1 -0.39 0.2 1.3 percent [+]
Money Supply M0 28966.00 29600 30200 29986 31400 39900 EUR Million [+]
Money Supply M1 111972.00 117000 119000 111854 122000 155000 EUR Million [+]
Money Supply M2 161695.00 166000 168000 164082 172000 199000 EUR Million [+]
Money Supply M3 162770.00 168000 170000 164891 173000 204000 EUR Million [+]
Foreign Exchange Reserves 6396.00 6860 6890 6324 7110 8900 EUR Million [+]
Banks Balance Sheet 351820.92 398000 413000 325490 434000 492000 EUR Million [+]
Loans to Private Sector 94520.36 91900 91500 90420 92400 101000 EUR Million [+]
Central Bank Balance Sheet 143008.00 175000 189000 140726 216000 255000 EUR Million [+]
Private Debt to GDP 139.94 135 134 134 133 125 percent [+]
Loan Growth -1.90 -0.2 0.2 -1.8 0.7 1.5 percent [+]
TRADE Actual Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
Balance of Trade -1566.60 -1454 -1411 -1489 -1438 -1295 EUR Million [+]
Exports 2301.50 2127 2187 2196 2314 2561 EUR Million [+]
Imports 3868.10 3581 3598 3685 3752 3856 EUR Million [+]
Current Account -1190.91 -680 1200 980 -690 -550 EUR Million [+]
Current Account to GDP -1.80 -1.5 -1.5 -1.97 -1.5 -0.2 percent [+]
External Debt 432799.39 476000 482000 495000 506000 517000 EUR Million [+]
Capital Flows -533.08 -320 580 180 -300 -360 EUR Million [+]
Remittances 78.60 61.7 71.5 64.8 67.2 89.3 EUR Million [+]
Gold Reserves 112.75 113 113 113 113 113 Tonnes [+]
Crude Oil Production 2.00 1 1 1.91 1 1 BBL/D/1K [+]
Foreign Direct Investment 155.70 51.5 110 -75.2 122 150 EUR Million [+]
Terrorism Index 4.22 4.98 4.98 4.29 4.98 4.68 [+]
Tourism Revenues 219.40 238 1912 2242 217 275 EUR Million [+]
Tourist Arrivals 1277121.00 386000 2628000 2625000 355000 465000 persons [+]
GOVERNMENT Actual Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
Government Debt to GDP 176.90 174 173 172 172 164 percent [+]
Government Budget -7.20 -3.9 -3.9 -7.16 -3.9 -1.8 percent of GDP [+]
Government Budget Value -1185.00 200 -1010 -964 -3680 -3610 EUR Million [+]
Government Spending 9736.60 9500 9900 9800 11600 12200 EUR Million [+]
Government Spending to GDP 55.30 53.8 53.6 53.4 53 44 percent [+]
Government Revenues 53968.00 12520 23140 34380 51560 51730 EUR Million [+]
Government Debt 323709.14 378000 392000 324982 427000 452000 EUR Million [+]
Fiscal Expenditure 55153.00 12320 24150 36270 55240 55340 EUR Million [+]
Asylum Applications 6160.00 2900 4400 980 1100 420 persons [+]
Military Expenditure 6104.20 5969 6145 6320 6326 6265 USD Million [+]
BUSINESS Actual Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
Business Confidence 95.10 95.9 96.8 97.1 98 105 [+]
Manufacturing PMI 46.60 50.5 50.8 51 51.2 53.2 [+]
Industrial Production 2.20 0.8 0.4 2.43 0.1 1.2 percent [+]
Industrial Production Mom 2.20 -0.6 2.6 -0.4 1.8 1.2 percent [+]
Manufacturing Production -1.90 1.1 0.6 1.23 0.2 1.6 percent [+]
Capacity Utilization 69.50 67.5 67.7 67.9 68.2 73.6 percent [+]
New Orders -20.00 -12 -14 -18.74 -10 -4 percent [+]
Car Registrations 6460.00 6520 9120 6680 7230 8650 Cars [+]
Changes In Inventories -868.84 154 -98.32 -157 -167 -149 EUR Million [+]
Competitiveness Index 4.00 4.05 4.05 3.99 4.05 4.16 Points [+]
Competitiveness Rank 86.00 81 80 80 80 77 [+]
Ease of Doing Business 61.00 59 59 64.34 59 56 [+]
Electricity Production 4065.00 3470 4170 4010 4400 4460 Gigawatt-hour [+]
Corruption Index 46.00 47 47 45.32 47 50 Points [+]
Corruption Rank 69.00 57 57 70.32 57 54 [+]
Steel Production 125.00 95 93 89 98 110 Thousand Tonnes [+]
Mining Production 0.60 -5.1 -3.9 -7.59 -0.8 1 percent [+]
CONSUMER Actual Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
Consumer Confidence -67.80 -62 -64 -61 -56 -32 [+]
Retail Sales MoM -0.20 1.6 0.8 -0.7 1.2 1.4 percent [+]
Retail Sales YoY 3.60 0.2 0.3 0.4 0.6 1.2 percent [+]
Consumer Spending 32808.50 30500 33100 32200 32400 37600 EUR Million [+]
Private Sector Credit 195099.83 196000 197000 199000 203000 215000 EUR Million [+]
Bank Lending Rate 5.11 4.9 5 4.8 4.5 2.5 percent [+]
Consumer Credit 24650.79 26700 27200 24359 28300 34100 EUR Million [+]
Gasoline Prices 1.71 1.45 1.49 1.62 1.59 1.69 USD/Liter [+]
Households Debt To Gdp 61.50 60.32 59.94 59.62 57.3 51.89 percent of GDP [+]
HOUSING Actual Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
Housing Index 59.30 56.6 55.6 56.7 58.4 68.5 Index Points [+]
Building Permits 1061.00 1080 1050 1230 1280 2740 units [+]
Home Ownership Rate 74.00 73.6 73.6 73.6 73.6 72 percent [+]
TAXES Actual Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
Corporate Tax Rate 29.00 29 29 29 29 29 percent [+]
Personal Income Tax Rate 48.00 48 48 48 48 48 percent [+]
Sales Tax Rate 23.00 23 23 23 23 23 percent [+]
Social Security Rate 40.06 40.1 40.1 40.06 40.1 40.1 percent [+]
Social Security Rate For Companies 24.56 24.6 24.6 24.56 24.6 24.6 percent [+]
Social Security Rate For Employees 15.50 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 percent [+]
Διαβάστε  H Σύμπραξη Αμετανόητων Αναρχικών-FAI/IRF έβαλε τις βόμβες στη Μαρέβα και τον Καρατζαφέρη

Διαφήμιση

Διευθυντής Πληροφοριών στο Crisis Monitor και επικεφαλής του συντονιστικού συμβουλίου της Crisis Zone, δημοσιογράφος, με ειδίκευση στα οικονομικά, τραπεζικά και διεθνή θέματα. Συνδέοντας τις κουκίδες μπορούμε να καταλήξουμε σε αποτελέσματα, αν δεν τις συνδέσουμε θα παραμείνουμε στο σκοτάδι. Εχει διατελέσει σε επιτελικές θέσεις σε αρκετά ακόμα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα.

Διαβάστε  Ελλάδα: Σε ύφεση οι πληθωριστικές πιέσεις, ηπιότερη άνοδος των Τιμών Παραγωγού