Τράπεζες: Αυτά είναι τα νέα δεδομένα της Βασιλείας ΙΙΙ

Παρακολουθείστε το πάνελ που αναλύει τις επιπτώσεις της εισαγωγής νέου θεσμικού πλαισίου στις τράπεζας από τη Βασιλεία ΙΙΙ, στο συνέδριο του IIF.

Διαφήμιση

Διαφήμιση