Πως μπορεί να σωθεί μια χώρα που εξάγει τα μυαλά της και εισάγει όπλα;